Ola i Igor- ślub Prawosławny | Fotograf ślubny Wrocław

Ślub Oli i Igora to dla mnie całkiem nowe doświadczenie. Pierwszy raz w swojej karierze fotografowałem ceremonię Prawosławną. Ktoś pewnie pomyśli: „przecież to nic nadzwyczajnego...” A jak dodam, że to ślub łemkowski? Bo tak też było. Szkoda, że nie widzieliście mojej miny, gdy przyjechałem na błogosławieństwo do rodzinnego domu Oli, a tam wszyscy rozmawiali w języku łemkowskim. Pierwsza myśl w głowie: „przecież na spotkaniu z Olą i Igorem, podczas podpisywania umowy, mówiliśmy w języku polskim” 🙂 Bardzo mile wspominam dzień zaślubin Oli i Igora, nowe doświadczenia, całkiem inne zwyczaje... Olu, Igorze, dziękuję Wam...

Весіля Олі і Ігора то дла мене цілком нове досвідчихя. Перши паз в свойой каріери фотографувал єм Православе таінство. Хтоси може подумати "велки мі ричі"... А як додам же то весіля лемківске ? Бо так то і било. Шкода же сте не виділи мойой міни як приіхал єм на блогословіня до Олі хижи, а там вшитки бесідували по лемківски. Перша думка в голові "претіж на спітканю з Олом і Ігором, як писалисме умову, то гадалисме по полску". Барз мило вспоминам ден весіля Олі і Ігора, нови досвідчихя, нови звичай. Діакую вам молодята

Leave a Comment